March 23, 2018
Breaking News
Archives by: radiodaunabebri

radiodaunabebri

radiodaunabebri Posts

a6e63369688f26ef8216e7bce2e041fa
Uncategorized
कैलाली को  मध्यवर्ती  क्षेत्रबाट  एकै समयमा २ मोटरसाइकल  चोरी भएको छ।  कैलाली को गौरीगंगाा  नगरपालिका  ९ शंकरपुरका मोहन  भट्टराईको घरको बरन्डामा राखेको  से४ प ९६६३ ने को मोटरसाइकल  ...
0

29134005_551533818550742_3041123558572473881_n
Uncategorized
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीको काठमाण्डौको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचार सुरु गरिएको छ । नेपालगंजमा उपचार गरेपछि आज नेपाली सेनाको हेलिकप्टरवाट काठामण्डौ लगेर उपचार थालिएको हो ...
0

नगर प्रमुख चौधरीमाथी खुकुरी र गोली प्रहार गरेको आरोपमा तीन जना पक्राउ,
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीमाथि साघातिक आक्रमणको आरोपमा तीन जना पक्राउ परेका छन् । चौधरीलाई उनकै निवासमा गोली र खुकुरी प्रहार गरेको आरोपमा तीन जनालाई सोधपुछका लागि ...
0

boksi-aaropma-kutpit
Uncategorized
कैलाली, २६ फागुन ्र समाजका अगाडि ६ घन्टा कुटपिटपछि अस्पताल भर्ना अस्पतालको शय्याबाट पीडितको बयान झाँक्रीले लात्तैलात्ताले हाने, रमितेले ताली पिटे म राधा चौधरी, १८ वर्षकी भएँ । ...
0

sd{rf/Lk|lt k|b]z ;/sf/sf] u’gf;f] s]G›n] v6fPsf @ ;o %) dWo] $) hgf dfq sd{rf/L cfPsf 5Gf
wgu9L kmfNu’0f )( . ;/sf/ u7g ePsf] ;ftf glaTb} k|b]z ;/sf/sf d’VodGqL tyf dGqLx¿n] /fHo Joj:yf ;~rfngdf s]G›Ls[t dfgl;stfsf sf/0f ;/sf/n] ult lng g;s]sf] u’gf;f] u/]sf 5G . k|b]z ...
0

Road completed_Radio Dauna Bebri 92.4 MHz_News_0803
Local
२०७४ मंसिर ०३ आइतवार सांसद पुष्करनाथ ओझाको निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरगत धनगढीको जाई–जाली सडक कालोपत्रे नगरी योजना सम्पन्न भएको बोर्ड लगाईयो भेटीएको छ । कालोपत्रेको योजनाका ...
0

10297610_474405592690840_6966661024761952337_n
Local
२०७४ मंसिर ०३ आइतवार छैटौ राष्ट्रिय कर दिवस तथा कर सप्ताहको अवसरमा करदाता शिक्ष्ाँ तथा अन्तरकृया कार्यक्रम आज कैलालीको घोडाघोडी नगरपालीका १ सुखडमा सम्पन्न भएको छ । हाम्रो ...
0

Matdata Parichayapatra_Radio Dauna Bebri 92.4 MHz_News_0802th
National
२०७४ मंसिर ०२ शनिवार निर्वाचनआयोगले पहिलो चरणमा निर्वाचनहुने ३२ जिल्लामायहि मंसीर ८ र ९ गते फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रवितरण गर्ने भएको छ ।आयोगले दोस्रो चरणमा निर्वाचनहुने ४५ जिल्लामाभने १९ ...
0

Chameliya Jalbidhut Ayojana_Radio Dauna Bebri 92.4 MHz_News_0802th
National
२०७४ मंसिर ०२ शनिवार लामो समय देखि प्रतिक्षारत चमेलिया जल विद्युत आयोजनाको बिजुली अब पुष दोस्रो हप्ता भीत्रै उत्पादन हुने भएको छ । ३० मेघावाट क्षमताको आयोजनाको सबै ...
0

Death People_Radio Dauna Bebri 92.4 MHz_News_0802th
National
२०७४ मंसिर ०२ शनिवार वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको निधन तथा त्यससँग सम्बन्धित विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र ...
0