June 16, 2019
Breaking News
Archives by: radiodaunabebri

radiodaunabebri

radiodaunabebri Posts

Laukaha- Bhaukaha
Uncategorized
२०७४ चैत्र १४ बुधवार, भजानी कैलाली कैलालीको भजानी नगर पालिका ४ मा रहेको लौकाहा-भौकाहा ताल नगर पालिकाको मिलेमतोमा कोहलप’रका प्रदिप क’मार शाहालाई ठेक्का दिएको छ . स्थानियलाई थाहै नदिई ...
0

29541880_557840944586696_1898767371750839078_n
Uncategorized
...
Comments Off on कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका ४ रामशिखरझाला स्वास्थ्य चौकीमा आज देखी ल्याप प्रगोगशाला संञ्चालनमा //स्थानियस्तरकका व्यक्तिको ल्याप टेस्ट मार्फत सहीरोग पत्ता लगाउन थप सहयोग पुग्ने स्वास्थ्य चौकी प्रमुख वसन्त चौधरीको भनाई

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका ४ रामशिखरझाला स्वास्थ्य चौकीमा आज देखी  ल्याप प्रगोगशाला संञ्चालनमा  //   स्थानियस्तरकका व्यक्तिको ल्याप टेस्ट मार्फत सहीरोग  पत्ता  लगाउन थप सहयोग पुग्ने  स्वास्थ्य चौकी  प्रमुख वसन्त चौधरीको भनाई
...
Comments Off on कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका ४ रामशिखरझाला स्वास्थ्य चौकीमा आज देखी ल्याप प्रगोगशाला संञ्चालनमा // स्थानियस्तरकका व्यक्तिको ल्याप टेस्ट मार्फत सहीरोग पत्ता लगाउन थप सहयोग पुग्ने स्वास्थ्य चौकी प्रमुख वसन्त चौधरीको भनाई

images (1)
Uncategorized
रेडिायो डौना बेबरी ,   चैत्र १० गते कैलालीको भजनी नगर पालिका ४ विजुलीयामा रहेको लौकाहा– भौकाहा समुदायिक वन दर्ता भएको ३ वर्ष वितिसक्दा समेत अझै सार्वजनिक सुनुवाई भएको छैन ...
0

a6e63369688f26ef8216e7bce2e041fa
Uncategorized
कैलाली को  मध्यवर्ती  क्षेत्रबाट  एकै समयमा २ मोटरसाइकल  चोरी भएको छ।  कैलाली को गौरीगंगाा  नगरपालिका  ९ शंकरपुरका मोहन  भट्टराईको घरको बरन्डामा राखेको  से४ प ९६६३ ने को मोटरसाइकल  ...
0

29134005_551533818550742_3041123558572473881_n
Uncategorized
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीको काठमाण्डौको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचार सुरु गरिएको छ । नेपालगंजमा उपचार गरेपछि आज नेपाली सेनाको हेलिकप्टरवाट काठामण्डौ लगेर उपचार थालिएको हो ...
0

नगर प्रमुख चौधरीमाथी खुकुरी र गोली प्रहार गरेको आरोपमा तीन जना पक्राउ,
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीमाथि साघातिक आक्रमणको आरोपमा तीन जना पक्राउ परेका छन् । चौधरीलाई उनकै निवासमा गोली र खुकुरी प्रहार गरेको आरोपमा तीन जनालाई सोधपुछका लागि ...
0

boksi-aaropma-kutpit
Uncategorized
कैलाली, २६ फागुन ्र समाजका अगाडि ६ घन्टा कुटपिटपछि अस्पताल भर्ना अस्पतालको शय्याबाट पीडितको बयान झाँक्रीले लात्तैलात्ताले हाने, रमितेले ताली पिटे म राधा चौधरी, १८ वर्षकी भएँ । ...
0

sd{rf/Lk|lt k|b]z ;/sf/sf] u’gf;f] s]G›n] v6fPsf @ ;o %) dWo] $) hgf dfq sd{rf/L cfPsf 5Gf
wgu9L kmfNu’0f )( . ;/sf/ u7g ePsf] ;ftf glaTb} k|b]z ;/sf/sf d’VodGqL tyf dGqLx¿n] /fHo Joj:yf ;~rfngdf s]G›Ls[t dfgl;stfsf sf/0f ;/sf/n] ult lng g;s]sf] u’gf;f] u/]sf 5G . k|b]z ...
0

Road completed_Radio Dauna Bebri 92.4 MHz_News_0803
Local
२०७४ मंसिर ०३ आइतवार सांसद पुष्करनाथ ओझाको निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरगत धनगढीको जाई–जाली सडक कालोपत्रे नगरी योजना सम्पन्न भएको बोर्ड लगाईयो भेटीएको छ । कालोपत्रेको योजनाका ...
0